Akredytacja
29 kwietnia 2022
Słona woda w studni głębinowej? Hydrogeologiczna ciekawostka w Osobnicy
21 maja 2022

Chromatografia jonowa

Laboratorium  Petrogeo wdrożyło i zwalidowało oznaczanie anionów metodą chromatografii jonowej. W tym roku zaplanowano także akredytowanie tych metod.  Naszym klientom już dziś możemy zaproponować oznaczanie chlorków, siarczanów , azotanów, azotynów, fosforanów, fluorków nową techniką instrumentalną. Zapewnia ona niższe granice oznaczalności i szybsze wykonanie oznaczeń w jednej serii analitycznej.