NOWOŚĆ!
5 stycznia 2020
Pobieranie próbek gruntu
24 kwietnia 2020

Analizator biogazu Biogas 5000

Dzięki nowo zakupionemu analizatorowi  oferujemy Państwu  badania składu gazu składowiskowego, biogazu, powietrza glebowego , gazu przemysłowego. Analizator renomowanej brytyjskiej firmy GEOTECH INSTRUMENTS   posiada detektory:

– metanu, poziom wykrywalności   od 0,1 % obj.

– ditlenku węgla,  poziom wykrywalności  od 0,1 %obj.

– tlenu, poziom  wykrywalności  od 0,1 % obj.

– siarkowodoru,  poziom wykrywalności  od 1 ppm

– amoniaku,  poziom wykrywalności  od 1 ppm