"PETROGEO" - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG LABORATORYJNYCH I GEOLOGICZNYCH
rozpoczęło działalność w roku 2001 w efekcie programu restrukturyzacji PGNiG SA w Warszawie. Siłą przedsiębiorstwa jest przeszło 40 letnie doświadczenie w zakresie badań laboratoryjnych przy dokumentacji złóż ropy i gazu ziemnego. Od roku 2001 Petrogeo rozszerzyło ofertę badań także o usługi w zakresie ochrony środowiska - od analiz zanieczyszczeń gleby, powietrza, wód i ścieków po ekspertyzy i raporty oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.

Petrogeo zatrudnia kadrę specjalistów z wielu dziedzin: geologów, petrografów, mikropaleontologów, geochemików i chemików, specjalistów od badań petrofizycznych skał, specjalistów ochrony środowiska.


Nasza oferta

Co warto wiedzieć o wodzie?


Badania
laboratoryjne
Magazyn próbek geologicznych


 
Badania w geologii poszukiwawczej
Pomiary imisji
pyłu PM10 oraz PM2,5