PETROGEO – PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG LABORATORYJNYCH
I GEOLOGICZNYCH
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
38-200 Jasło, ul. Przemysłowa 11

Zarząd – Dyrektor Spółki

Tel: 13 44 36 457; 600 482 633
e-mail: smist@petrogeo.pl

Biuro
Tel: 13 44 36 460
Fax: 13 44 36 454
e-mail: biuro@petrogeo.pl

Księgowość
Tel: 13 44 36 423
e-mail: bus@petrogeo.pl

Kadry i płace
Tel: 13 44 36 423
e-mail: ligara@petrogeo.pl

Inspektor ochrony danych osobowych
rodo@petrogeo.pl

Laboratorium
Kierownik Laboratorium: T: 13 44 36 459; M: 507 961 462
e-mail: wielgosz@petrogeo.pl, lab.jaslo@petrogeo.pl
Kierownik ds. Jakości: T: 13 44 36 475
e-mail: szetlak@petrogeo.pl

OBSŁUGA CENTRALNEGO MAGAZYNU PRÓBEK GEOLOGICZNYCH
26-020 CHMIELNIK Andrzejówka


Telefony:
41 354 30 73
22 691 78 56
Fax: 41 354 30 73
email: chmielnik@pgnig.pl

Kierownik
Tel: 600 494 041
e-mail: kasprzyk@petrogeo.pl

Z-ca Kierownika
Tel: 600 451 250
e-mail: kaczmarek@petrogeo.pl

Kontakt z nami:

    Twoje dane:

    „PETROGEO” – PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG LABORATORYJNYCH I GEOLOGICZNYCH
    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaśle, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000203769; NIP: 1251139322; REGON: 017187850 z kapitałem zakładowym w wysokości 222.000 złotych opłaconym w całości.