System zarządzania

Zaufanie klienta zdobywamy poprzez najwyższą jakość usług laboratoryjnych. W tym celu firma otwiera się na wszelkie zewnętrzne, niezależne oceny kompetencji i audyty. Wyrazem tego jest uzyskanie w maju 2005 akredytacji wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Do 7 maja 2010 Petrogeo posiadało akredytację nr DAP-PL 3726.99 niemieckiej jednostki akredytującej DAP.

Od 6 maja 2010 Petrogeo posiada akredytację nr AB 1185 przyznaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

W październiku 2023r. decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Laboratorium Petrogeo przedłużyło zatwierdzenie systemu jakości do badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (PSK.9022.1.31.2023) - [ Pobierz decyzję ]

Od lipca 2008 Petrogeo jest członkiem klubu laboratoriów badawczych Pollab

10 marca 2011, Firmie PETROGEO sp. z o.o. przyznano tytuł "JAKOŚĆ ROKU 2010".

Organizatorem Programu była Redakcja Biznes Raportu dodatku do dziennika Gazeta Prawna. Eksperci Polskiego centrum Badań i Certyfikacji S.A. wchodzący w skład Kapituły Konkursu docenili wysokie standardy w działalności Firmy Petrogeo w odniesieniu do następujących kryteriów:

  1. Skuteczna realizacja przyjętej polityki jakości
  2. Pozytywny odbiór działalności firmy przez klientów, pracowników oraz otoczenie społeczne
  3. Klarowność stosowanych procedur zapewniających firmie sprawne funkcjonowanie
  4. Wysoki stopień zaangażowania kadry w osiągnięcie celów jakościowych
  5. Dbałość o zapewnienie najwyższej jakości
  6. Efektywność zarządzania organizacją
  7. Nieustanne dążenie do optymalizacji pracy.

W dniu 10 marca 2011 na uroczystej Gali w hoteli Arsenal Palace w Chorzowie Prezes firmy Petrogeo odebrał Dyplom laureata konkursu

 
akredytacja2020