Magazyn próbek geologicznych

PETROGEO administruje na zlecenie PGNiG S.A. w Warszawie, Centralnym Magazynem Rdzeni w Chmielniku.
Właścicielem tych obiektów jest PGNiG S.A. w Warszawie.

Są tam zgromadzone zasoby archiwalne próbek skalnych pozyskanych w trakcie prowadzenia prac poszukiwawczych za ropą naftową i gazem ziemnym na obszarze Polski. Zasoby te są własnością Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie. W Centralnym Magazynie Rdzeni w Chmielniku, są archiwizowane próbki pochodzące ze wszystkich otworów w Polsce w których inwestorem jest PGNiG. Magazyn jest zlokalizowany w Polsce centralnej, w miejscowości Chmielnik - Andrzejówka, przy drodze Tarnów - Kielce.

W ramach umowy z PGNiG S.A. Petrogeo wykonuje następujące prace:
- przyjmowanie bieżących prób na stan Magazynu,
- konserwowanie i uzupełnianie skrzynek z rdzeniami,
- pobieranie próbek z rdzeni i prób okruchowych,
- przygotowywanie próbek w zależności od rodzaju planowanych badań i analiz,
- całodobowy dozór obiektów Magazynu Głównego w Chmielniku,
- udostępnianie zasobów Magazynu, po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela, w imieniu którego działa Maciej Nowakowski Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Prac Geologicznych Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG SA.