Petrogeo jako spółka prawa handlowego skoncentrowana jest na podstawowej działalności  gospodarczej, dba o finansowe podstawy swojego biznesu, zabezpiecza interesy udziałowców.

Niemniej w swojej aktywności nie zapominamy o społecznej odpowiedzialności biznesu. Staramy się wspierać różne wydarzenia charytatywne ( m.in. zbiórki na WOŚP), współpracować ze szkołami i uczelniami organizując praktyki dla młodzieży, prezentować kadrze nauczycielskiej i uczniom nowe analityczne techniki instrumentalne,  przekazując w użytkowanie drobne wyposażenia laboratoryjne. Wspieramy także inne wydarzenia kulturalne typu rocznicowe święta szkół, konkursy artystyczne itp.