29 stycznia 2024

Promocja – metale

Laboratorium Petrogeo zaprasza w lutym na badania wody studziennej i wodociągowej w promocyjnej cenie. Zachęcamy do skorzystania z możliwości zbadania stężenia metali ciężkich zarówno w wodach […]
2 stycznia 2024

Nowy zakres akredytacji

Z przyjemnością informujemy Państwo, że rozszerzyliśmy zakres akredytacji o dwa badania: 1. Oznaczenie aktywności oddechowej AT4 w odpadach o kodzie 19 12 12 i 19 05 […]
2 stycznia 2024

Publikacje

W wydawanym od 1923r. przez Polskie Towarzystwo Geologiczne periodyku Annales Societatis Geologorum Poloniae ukazał się artykuł, którego współautorem jest mgr inż. Piotr Śmist – Prezes Zarządu […]
7 kwietnia 2023

Publikacje

W roczniku Geology, Geophysics & Environment ukazał się artykuł, którego współautorką jest pracownik Petrogeo mgr inż. Katarzyna Kędracka (część dotycząca badań w skaningowym mikroskopie elektronowym.) Pobierz […]
1 października 2022

Nowy zakres akredytacji

Z przyjemnością informujemy Państwo, że rozszerzyliśmy zakres akredytacji o dwa badania: 1. Pomiary zwierciadła wody w studniach i piezometrach 2. Pomiar pyłu zawieszonego PM2,5 Zachęcamy do […]
21 maja 2022

Słona woda w studni głębinowej? Hydrogeologiczna ciekawostka w Osobnicy

O tym, że obszar, jaki zajmuje Osobnica jest niezwykle interesujący pod względem geologicznym nie trzeba nikogo przekonywać. Okazuje się, że złoża węglowodorów, z którymi kojarzona jest […]
1 maja 2022

Chromatografia jonowa

Laboratorium Petrogeo wdrożyło i zwalidowało oznaczanie anionów metodą chromatografii jonowej. W tym roku zaplanowano także akredytowanie tych metod.  Naszym klientom już dziś możemy zaproponować oznaczanie: chlorków, siarczanów, […]
29 kwietnia 2022

Akredytacja

Z przyjemnością informujemy naszych klientów, że po ostatnim audicie dokonaliśmy aktualizacji i rozszerzenia  zakresu akredytacji Ważność certyfikatu została przedłużona do 05.05.2026 1.Rozszerzyliśmy  zakres akredytacji w oznaczaniu […]
13 sierpnia 2021

Nowy zakres akredytacji

Z przyjemnością informujemy, że 10.08.2021 wydany został  nowy zakres akredytacji . M.in. poszerzyliśmy nasze badania o oznaczanie metali metodą ICP OES  w wodach i ściekach oraz […]
10 sierpnia 2020

Automatyczny pobornik ścieków

Oferujemy Państwu automatyczne pobieranie próbek ścieków urządzeniem niemieckiej produkcji Bühler 2000. Sampler może pobierać próbki co 2 godziny zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i […]
24 kwietnia 2020

Pobieranie próbek gruntu

Petrogeo pobiera próbki gleby i gruntów do głębokości 8 m ppt przy użyciu wiertnicy udarowej Atlas Copco Cobra TT. Dzieki wykorzystaniu zestawu próbników okienkowych można pobierać […]
6 kwietnia 2020

Analizator biogazu Biogas 5000

Dzięki nowo zakupionemu analizatorowi  oferujemy Państwu  badania składu gazu składowiskowego, biogazu, powietrza glebowego , gazu przemysłowego. Analizator renomowanej brytyjskiej firmy GEOTECH INSTRUMENTS   posiada detektory: – metanu, […]
5 stycznia 2020

NOWOŚĆ!

Mamy przyjemność poinformować naszych klientów i sympatyków, że wdrożyliśmy nową metodykę oznaczania pierwiastków techniką spektrometrii ICP- OES. Możemy Państwu zaoferować szerokie spektrum oznaczeń metali w wodach […]
22 listopada 2019

Nowe dygestoria

W sierpniu 2019 roku Petrogeo zakończyło projekt związany z poprawą warunków bezpieczeństwa i higieny pracy współfinansowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ramach projektu zakupiono 3 dygestoria […]
3 listopada 2018

Strefa klienta

Szanowni Klienci, Z przyjemnością informujemy, że od listopada uruchamiamy usługę dostępu online do wyników badań. Po 3 dniach od pobrania/dostarczenia próbki do laboratorium możecie Państwo sprawdzić […]