NOWOŚĆ!

Mamy przyjemność poinformować naszych klientów i sympatyków, że wdrożyliśmy nową metodykę oznaczania pierwiastków techniką spektrometrii ICP- OES. Możemy Państwu zaoferować szerokie spektrum oznaczeń metali w wodach i ściekach: lit, arsen, antymon, selen, bar, bor, kobalt, cynk, ołów, kadm, nikiel, miedź, molibden, chrom ogólny, srebro, wanad, stront, glin, bizmut, żelazo, mangan, wapń, magnez, rtęć, sód, potas.
Poziom wykrywalności już od 0,0001 mg/l


Ceny oznaczeń za 1 pierwiastek już od 10 zł netto !! ( za pakiet minimum 10 pierwiastków)