Akredytacja

Z przyjemnością informujemy naszych klientów, że po ostatnim audicie dokonaliśmy aktualizacji i rozszerzenia  zakresu akredytacji

Ważność certyfikatu została przedłużona do 05.05.2026

1.Rozszerzyliśmy  zakres akredytacji w oznaczaniu metali  metoda ICP-OES w wodach, glebach i osadach

2. Uzyskaliśmy akredytację na pobieranie powietrza glebowego  wg normy PN ISO 10381-7:2010

3. Uzyskaliśmy akredytację oznaczanie wodorowęglanów w wodach, wodach do spożycia i ściekach

Zachęcamy do zapoznania się z  nowym zakresem tutaj.