Automatyczny pobornik ścieków

Oferujemy Państwu automatyczne pobieranie próbek ścieków urządzeniem niemieckiej produkcji Bühler 2000.

Sampler może pobierać próbki co 2 godziny zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz.U.2019 poz.1311). W trakcie pobierania rejestrowane są odczyn pH i temperatura. Chłodzona komora z próbkami zapewnia stałą temperaturę < 5 0C. 

Dobowy pomiar temperatury
Dobowy pomiar pH