Nowy zakres akredytacji

Z przyjemnością informujemy Państwo, że rozszerzyliśmy zakres akredytacji o dwa badania:

1. Oznaczenie aktywności oddechowej AT4 w odpadach o kodzie 19 12 12 i 19 05 99.

2. Pomiary w powietrzu glebowym węglowodorów C2H6, C3H8, C4H10 metodą chromatografii gazowej.

Zachęcamy do zapoznania się z nowym zakresem tutaj.