2 stycznia 2024

Publikacje

W wydawanym od 1923r. przez Polskie Towarzystwo Geologiczne periodyku Annales Societatis Geologorum Poloniae ukazał się artykuł, którego współautorem jest mgr inż. Piotr Śmist – Prezes Zarządu […]