12 kwietnia 2018

II Ogólnopolska Konferencja GAUS 2018

    W dniu 7 kwietnia 2018r. w Chęcinach /Kielc odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Geotematyczna GAUS 2018 na której zaprezentowaliśmy możliwości badań elektronowym mikroskopem skaningowym […]