W dniu 7 kwietnia 2018r. w Chęcinach /Kielc odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Geotematyczna GAUS 2018 na której zaprezentowaliśmy możliwości badań elektronowym mikroskopem skaningowym (SEM).

Prezentacja z konferencji:

Prezentacja cz. 1
Prezentacja cz. 2