Pobieranie próbek gruntu
24 kwietnia 2020
Nowy zakres akredytacji
13 sierpnia 2021

Automatyczny pobornik ścieków

Oferujemy Państwu automatyczne pobieranie próbek ścieków urządzeniem niemieckiej produkcji Bühler 2000.

Sampler może pobierać próbki co 2 godziny zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz.U.2019 poz.1311). W trakcie pobierania rejestrowane są odczyn pH i temperatura. Chłodzona komora z próbkami zapewnia stałą temperaturę < 5 0C. 

Dobowy pomiar temperatury
Dobowy pomiar pH