Dozór geologiczny

PETROGEO prowadzi prace z zakresu dozoru geologicznego nad robotami górniczymi w ramach poszukiwań za ropą naftową i gazem ziemnym prowadzonych na obszarze Polski przez PGNiG S.A. w Warszawie.

Wyspecjalizowana kadra ponad 20 geologów z bogatym doświadczeniem zawodowym zdobytym w okresie pracy w strukturach PGNiG S.A. z powodzeniem uczestniczy w wielu projektach poszukiwań naftowych realizowanych w Polsce przez PGNiG i inne firmy.

Nasi geolodzy posiadają dużą wiedzę i doświadczenie w rozpoznaniu budowy geologicznej wszystkich ważniejszych basenów ropogazonośnych w Polsce i brali udział w dozorowaniu prac na otworach wiertniczych przy odkrywaniu najważniejszych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w ostatnim dwudziestoleciu.


Zakres wykonywanej pracy przez geologów dozoru wynika z obowiązujących w tym względzie przepisów prawnych, a w szczególności z Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze, oraz wewnętrznych przepisów Inwestora prac geologicznych.

Nasi wszyscy geolodzy posiadają uprawnienia co najmniej dozoru niższego, a połowa posiada dozory wyższe.

Gwarantujemy wysoką jakość usług, posiadamy zorganizowaną łączność, a wdrożony system elektronicznego zbierania i archiwizowania informacji pozwala na szybkie i niezawodne ich przesyłanie do Inwestora.