Z przyjemnością informujemy naszych klientów, że od 25 sierpnia 2017 r. mamy nowy zakres akredytacji (pobierz decyzję)

Wśród nowych akredytowanych metod oferujemy m.in. oznaczanie sumy WWA, BTEX i benzyn w gruntach, pobieranie wód na pływalniach, oznaczanie w wodach potencjału redox, chloru wolnego, chloru związanego, chromu +6  oraz badań (testy zgodności) dla większej niż dotychczas grupy odpadów.