Nowe dygestoria

Nowe dygestoria

W sierpniu 2019 roku Petrogeo zakończyło projekt związany z poprawą warunków bezpieczeństwa i higieny pracy współfinansowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ramach projektu zakupiono 3 dygestoria do pracowni analiz wód i ścieków oraz przeprojektowano system wentylacyjny. Wartość projektu: 94 252,69 zł brutto.