W numerze 4/17 miesięcznika  Nafta-Gaz ukazał się artykuł, którego współautorką jest pracownik Petrogeo mgr inż. Katarzyna Kasprzyk (część dotycząca badan w skaningowym mikroskopie elektronowym.)

Nafta-Gaz 2017, nr 4, s. 227?235, DOI: 10.18668/NG.2017.04.02

Pobierz publikację