Organizator: MS SPEKTRUM

Miejsce: Zakopane

Data: 19-21.10.2016

 

Dwoje pracowników laboratorium uczestniczyło w seminarium dotyczącym m.in. :

– wewnętrznej kontroli jakości w laboratorium

– nowoczesnych technik roztwarzania  próbek środowiskowych

– audytów jako form doskonalenia systemu zarządzania

– nowoczesnych technik stosowanych w oznaczaniu metali ciężkich w próbkach środowiskowych