Organizator: Alchem Grupa

Miejsce: Rzeszów

Data: 16.12.2016

 

Troje pracowników laboratorium uczestniczyło w szkoleniu , zaliczyło test kompetencji uprawniający  do prowadzenia audytów  wewnętrznych w laboratorium  badawczym w obszarze technicznym